Opdracht – TFF

STARTEENHEDENOPDRACHTLOCATIESFOTO’SBRONHET EINDENEWSDEFENSIEBLADENNIEUWSEINDEVALUATIE

Task Force Fox was de eerste missie in de geschiedenis van de NAVO die volledig als succes afgesloten kon worden.

Op het moment dat Nederland besloot om het commando over Task Force Fox te Macedonië van Duitsland over te nemen, wordt een eenheid ‘op papier’ samengesteld. Deze eenheid bestond in dit geval uit een hoofdkwartiercompagnie, 1(NL) HQCoy, o.l.v. Majoor Roosken.

Parallel hieraan wordt tevens direct gekeken naar de nationale ondersteuning die deze eenheid nodig heeft om zijn/haar taak uit te voeren in het uitzendgebied.

Meestal wordt deze nationale logistieke taak uitgevoerd door een National Support Element, oftewel het NSE. Deze eenheid is direct verantwoordelijk voor het ‘natje’ en droogje’ voor alle Nederlandse militairen in het uitzendgebied.

Voor 1(NL) NSE TFF was deze taak anders dan hierboven wordt geschetst en normaal gebruikelijk is. Een deel van deze nationale taak werd o.a. uitgevoerd door elementen van eerdergenoemde HQCoy. Hierbij moet men denken aan bijvoorbeeld:

 • Personeelswerk, zoals het reisbureau (belast met verlofreizen, e.d.);
 • Geneeskundige ondersteuning;
 • Kapper (lokale medewerker, aangestuurd door de J8;

Het NSE was verantwoordelijk voor de volgende taken:

 • Vluchtafhandeling op Airport Skopje;
 • Beheer en distributie van alle goederen, zoals munitie, brandstof, kleding, voedsel, reservedelen *;
 • Bewassing van kleding en beddegoed *;
 • Bergingssteun voertuigen, zowel nationaal als ook internationaal *;
 • Bar, internetcafé en tv-tent *;
 • Winkel met gebruiksartikelen *;
 • Keuken en eetzaal*;
 • Sportactiviteiten *;
 • Inkoop bureau-artikelen *;
 • Veldpost;
 • Geniewerkzaamheden *;
 • Transport *;
 • Brandstofbevoorrading *;
 • Waterzuivering *;
 • Herstel van wielvoertuigen, geniemateriaal en las/plaatwerk;

De taken met een * werden tevens voor de overige nationaliteiten op Camp Fox uitgevoerd. Dit is normaal gesproken NIET gebruikelijk daar een NSE in principe een Nationale taak heeft.

Haloweenparty in de bar (sld2 van Wasbeek)

 

Nederland was Lead Nation voor deze operatie hetgeen automatisch met zich meebrengt dat er ook een internationale verantwoordelijkheid bestaat. Dit laatste was overigens wel ingecalculeerd, echter toch bestond er vaak onduidelijk over deze laatste taak/verantwoordelijkheid.

Naast bovenstaande organieke en geplande taken, heeft 1(NL) NSE TFF ook nog andere werkzaamheden uitgevoerd, waaronder diverse Cimic-opdrachten, zoals:

 • Waterbevoorrading Macedonische en Albanese dorpen;
 • Herstel weg richting Matecje;