Locaties – TFF

STARTEENHEDENOPDRACHTLOCATIESFOTO’SBRONHET EINDENEWSDEFENSIEBLADENNIEUWSEINDEVALUATIE

1(NL) NSE TFF is direct na aankomst vanaf 12 juni 2002 gelegerd op twee locaties. In verband met de aanwezigheid van het Duitse contingent vóór de commando-overdracht van 26 juni 2002, kon men géén legering aanbieden voor alle Nederlanders op Camp Fox, de thuisbasis van HQ Task Force Fox.

Een oplossing voor de periode tot het vertrek van de Duitsers werd gevonden op Camp Able Sentry, de doorvoerbasis van de Amerikaanse KFOR-troepen, op het militaire deel van Skopje Airport in Macedonië.

Na 28 juni 2002, de commando-overdracht over Task Force Fox van Duitsland naar Nederland, zijn gaandeweg alle Nederlandse militairen naar hun werkplekken gegaan. Voor 1(NL) NSE TFF was er één werklocatie, namelijk Camp Fox, gelegen op een toekomstig industrieterrein, een zogenaamde vrijhandelszone, nabij het dorp Bunardzik, onder rook (soms letterlijk) van de hoofdstad van Macedonië, Skopje.

Skopje, de hoofdstad van Macedonië, heeft een strategische ligging aan de Vardar op een kruispunt van Balkanwegen, gelegen tussen Tirana en Sofia, de hoofdsteden van de buurlanden Albanië en Bulgarije. De Romeinen, Slaven, Byzantijnen, Bulgaren, Noormannen en Serven waren veroveraars van de stad, totdat de Turken deze in 1392 overnamen en behielden tot 1912. De verwoestende aardbeving van 1963, waarbij 1066 mensen gedood werden, heeft veel gevolgen voor de dag gehad. Met hulp vanuit de rest van voormalig Joegoslavië werden de huidige moderne stedelijke landschappen gebouwd. In het straatbeeld is duidelijk te zien dat de planners veel geld te besteden hadden: onnodig grote en irrelevante structuren die nu duidelijk te lijden hebben aan gebrek aan onderhoud.

Het centrum van Skopje is grotendeels alleen begaanbaar voor voetgangers. Het oude en nieuwe stadsgedeelte is aan elkaar verbonden door de stenen brug over de Vardar, die de Turken in de vijftiende eeuw bouwden. Ten noorden van deze brug ligt het Daud Pasha badhuis, eens het grootste Turkse badhuis van de Balkan. De City Art Gallery is hier gevestigd. Ook de oude markt en de kerk van Sveti Spas zijn een bezoek meer dan waard. De kerk ligt half onder de grond, omdat ten tijde van de bouw (zeventiende eeuw) het niet toegestaan was dat een kerk hoger was dan een moskee.

Het Museum van Macedonië ligt ook bij de oude markt, en herbergt een grote collectie over de geschiedenis van de regio. Ten slotte staat Skopje bekend om zijn oude Oriental bazar district, de grootste en kleurrijkste die nog bestaat in Europa.

Voor foto’s van de locaties Camp Fox, verwijs ik naar het deel ‘Foto’s Task Force Fox’.

Op Camp Fox werden we gelegerd in de zogenaamde Schall-tenten, een zeer goede Duitse tent, die het Nederlandse leger sinds haar missie in Kosovo (1999-2000) ook in bezit en gebruik heeft. De werklocaties van de diverse onderdelen van 1(NL) NSE TFF varieerden van werkcontainers (compagniesstaf, beheerder, veldpostgroep), een niet afgebouwde fabriekshal (o.a. keuken), ‘gewoon’ buiten (o.a. genie), zelfgebouwde locaties (onderhoudsgroep en herstelpeloton), vliegveld (PODgroep), een Schall-tent (o.a. brandstofgroep, distributiegroep, waterzuivering), een grote tent (kantine en winkeltje), en uiteraard buiten het kamp, de diverse andere locaties van Nederlandse militairen.

Macedonië heb ik leren kennen als een schitterend land, veel natuur in combinatie met een gemengde culturele geschiedenis. Tot 1991 was Macedonië een deelrepubliek binnen de Joegoslavische federatie. De republiek wordt wel eens vergeleken met Zwitserland. Macedonië is volledig door land omgeven en heeft ongelooflijk veel bossen. Ongeveer dertig procent van het land is met beuken, eiken en dennen bedekt.

Een groot gedeelte van het land is bergachtig. De republiek staat verder garant voor middeleeuwse kloosters, orthodoxe kerken en sciencefictionachtige winkelcentra. De bevolking is zeer gastvrij en vriendelijk voor bezoekers.