ALGEMEEN

Deze site beschrijft mijn uitzendingen naar landen die vroeger behoorden tot de Republiek Joegoslavië, e.e.a. naar aanleiding van mijn 1e uitzending in 1993. Het betreft de volgende uitzendingen:

•        1993 1(NL/BE) VN Transportbataljon UNPROFOR, Bosnië Herzegovina

•        2000 1(NL) Geniehulpbataljon KFOR, Kosovo

•        2002 Task Force Fox, Macedonië

VETERANENLOKET

Een uitzending doet iets met mensen, gelukkig meestal ten goede. Maar soms verandert het leven daarna ingrijpend. Wanneer je als gevolg van een militaire uitzending (blijvend) zorg nodig hebt, is het Veteranenloket er voor jou en natuurlijk ook voor jouw thuisfront. 

Direct contact: 088 334 00 00      

Per mail: info@veteranenloket.nl            

(Het Veteranenloket is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar)

Meer info over het veteranenloket

Nederlandse veteranen, oorlogs- en dienstslachtoffers en hun relaties hebben na hun diensttijd recht op optimale zorg en dienstverlening. Die krijgt u bij het Veteranenloket. Het Veteranenloket biedt toegang tot bestaande zorg en dienstverlening van het ministerie van Defensie, het Veteraneninstituut (Vi), het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV), het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) en het Veteranen Platform (VP) en maakt deze centraal bereikbaar via één website en telefoonnummer.

Het loket is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08:30 uur tot 17:00 uur. Voor een acute zorgvraag is het loket ook buiten kantooruren en in het weekend bereikbaar. U krijgt via het loket toegang tot zorg, hulp, materiële ondersteuning en alle nuttige informatie.

Veteranen in werkelijke dienst met een zorgvraag dienen gebruik te maken van de militaire geneeskundige zorg. Wanneer zij contact opnemen met het Veteranenloket, worden zij doorverwezen naar de zorgcoördinatoren binnen de operationele commando’s.

Bellen vanuit het buitenland

Het nummer 088 334 00 00 is ook bereikbaar vanuit buitenland. Echter, een aantal buitenlandse providers ondersteunt nog geen 088-nummers.  Hierdoor lijkt het of het nummer van het Veteranenloket niet bestaat of niet bereikbaar is. Woont u in het buitenland en lukt het niet om te bellen naar 088 334 00 00? Belt u dan voor het Veteranenloket naar het nummer 0031 343 744178. U wordt via dit nummer doorgeschakeld naar 088 334 00 00.

Veteranenwet

Het nieuwe loket is een rechtstreeks gevolg van de Veteranenwet die in 2012 door zowel de Eerste als Tweede Kamer unaniem is aangenomen. In de toelichting op de Veteranenwet staat letterlijk het volgende: ‘Om de zorg voor veteranen te verbeteren en laagdrempelig te maken en de transparantie van de uitvoering van het veteranenbeleid te vergroten en te stroomlijnen, dient de minister één loket in te stellen.(…) Het loket dient 24 uur per dag bereikbaar te zijn en afhankelijk van de vraagstelling wordt de veteraan of zijn relatie vanuit het Veteranenloket doorgeleid naar de betreffende uitvoerende organisatie.’ Met het Veteranenbesluit uit 2014 zijn met name de zorg- en hulpverleningsaspecten, die met het loket samenhangen verder uitgewerkt.

VERENIGING VETERANEN REGIMENT BEVOORRADINGS- EN TRANSPORTTROEPEN

De Vereniging LRC stamt uit 1975 en vormde een antwoord op de wens van Indië-veteranen om elkaar weer te ontmoeten. De afkorting LRC stond toen voor Landelijke ReünieCommissie Aan- en Afvoertroepen. Sinds de fusie van de Aan- en Afvoertroepen met de intendance per 1 januari 2000 zijn oud-militairen en militairen van dit nieuwe logistieke onderdeel van de landmacht de doelgroep.

De Vereniging LRC richt zich op het behartigen van de belangen van oud-militairen en actief dienenden bij dit legeronderdeel, en op het bevorderen van de onderlinge contacten door reünies, excursies en herdenkingen. Onder de 2500 LRC-leden zijn 2200 Indië-veteranen. De overigen zijn militairen die betrokken waren of zijn bij vredesmissies. De Aan- en Afvoertroepen hebben deelgenomen aan de politionele acties in Indonesië, de Korea-oorlog en de VN-missies in Cambodja, Libanon, Zaïre, Rwanda, voormalig Joegoslavië en Kosovo. In totaal zijn 118 AAT-ers bij deze acties gesneuveld, het merendeel in Indonesië.

De vereniging ging in 2009 een samenwerkingsverband aan met het Regiment B&T. Dit wordt van twee kanten gedragen. De algemene vergadering heeft dit principebesluit al genomen. Van zijde van het Regiment: Invulling geven aan een door de legerleiding opgelegd speerpunt om meer aandacht te besteden aan veteranenzorg.

Hiervoor zou er iets ontwikkeld moeten worden om deze veteranen ook een platform te geven. Aangezien het LRC dit platform kan bieden, is ook van zijde van het Regiment de wens uitgesproken om samen te gaan. Overigens blijft de vereniging los staan van het Regiment als zelfstandig geheel: Vereniging Veteranen Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen (Voorheen LRC AAT)

De vereniging is bereikbaar via: http://veteranenbent.nl en Facebook: https://www.facebook.com/veteranenbent.nl 

NULDELIJNS ONDERSTEUNING VETERANEN REGIMENT BEVOORRADINGS- EN TRANSPORTTROEPEN

De Vereniging Veteranen Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen doet mee aan de pilot voor de nuldelijnsondersteuning. Hiervoor is door het Veteranenplatform een werkorganisatie opgezet in samenwerking met alle bij hun aangesloten veteranenverenigingen. De pilot duurt voorlopig 3 jaar, waarna evaluatie zal volgen.

Voor onze vereniging is inmiddels een coördinator nuldelijnsondersteuning beschikbaar:

S.C. (Saskia) Ubels (nuldelijnsondersteuning)

E-mail:                         nuldelijnszorg@veteranenbent.nl)

Telefoonnummer:      06–14408341

Klik hier hier voor meer informatie.

Voeg blokpatronen toe

Blokpatronen zijn groepen van vooraf ontworpen blokken. Om er een toe te voegen, selecteer je de knop Blok toevoegen [+] in de toolbar bovenaan de editor. Schakel over naar het tabblad Patronen onder de zoekbalk en kies een patroon.

Omkader je afbeeldingen

Twenty Twenty-One bevat stijlvolle randen voor je inhoud. Met een afbeeldingsblok geselecteerd, open je het “Stijlen” paneel in de Editor zijbalk. Selecteer de blokstijl “Frame” om deze te activeren.

Overlap kolommen

Twenty Twenty-One bevat ook een overlappingsstijl voor kolomblokken. Met een Kolommen blok geselecteerd, open je het “Stijlen” paneel in de Editor zijbalk. Kies de blokstijl “Overlap” om het uit te proberen.