Bataljonsstaf – KFOR

Terug naar Stafstafverzorgingscompagnie

Bataljonscommandant:                                                              Luitenant-kolonel Ooms

Chefstaf/Plaatsvervangend bataljonscommandant:             Majoor Wildenberg

Bataljonsadjudant:                                                                      Adjudant Hugens

 

Hierbij een korte impressie van de Bataljonsstaf, administratief vallende onder de Stafstafverzorgings-compagnie van 1(NL)Geniehulpbataljon KFOR-2. De basis voor dit deel van ons bataljon werd gevormd door de staf van 11 Pantsergeniecompagnie (Wezep) en 200 Bevoorradings- en Transportbataljon (Nunspeet).

Een ding was zeker, de bataljonsstaf van dit Geniehulpbataljon was een wonderlijke verzameling van militair en gemilitariseerd personeel. Samengesteld uit een vertegenwoordiging van navolgende wapens en dienstvakken: Aan- en Afvoertroepen, Intendance, Veldartillerie, Genie, Verbindingsdienst, Geneeskundige dienst, Cavalerie, Infanterie, Militaire Psychologische en Sociale Dienst, Administratie, Geestelijke Verzorging en zelfs burgerpersoneel van Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen (DGW&T).

Een ding is zeker, het is goed gegaan, maar het is ook goed geweest. Iedereen van overste tot sld der eerste klasse heeft zijn steentje bijgedragen om ervoor te zorgen dat de hoofdtaak door de compagnieën kon worden uitgevoerd.

We hebben elkaar leren waarderen, we hebben met elkaars onhebbelijkheden moeten leven. Strength Through Diversity gold dus zeker voor deze bataljonsstaf. Over iedereen valt wel iets te vertellen, met een glimlach of een schaterlach of het fronsen van de wenkbrauwen. Tijdens het lezen moet iedereen de herinneringen aan elkaar maar boven laten komen. Het is Goed geweest.

BC groep

De ‘kop’ van 1(NL)Geniehulpbataljon KFOR-2, bestaande uit: Luitenant-kolonel Ooms, Majoor  Wildenberg, en Aooi Hugens. Tevens 2 chauffeurs, Kpl1 van Heeswijk en Sld1 van Bree.

 

Sie S1 (Personeelszaken)

De sectie belast met alle zaken betreffende personeel, onder leiding van Kap Buiting. Overige leden van de Sectie S1 waren: Lkol Groen (Psycholoog), MajKlu van der Krabben (GV), Maj Laseur (GV), Kap Sprangers (MDD), Adjudant Guldenaar, Sma Landkoer, Sm Keulemans (Lo/sport), Sgt Adriaanse (Lo/sport), Sgt1 Bos (reisbureau), Kpl van Sandwijk, Kan1 Drooger, Kan1 van der Werf en Sld1 Schulte.

 

Sie S2 (Inlichtingen)

De sectie belast met alle zaken betreffende inlichtingen (o.a. het weer, de dreiging,e.d.), onder leiding van Kap van de Pol, samen met Smi Tromp en Owi Danens, Sld1 Plat en Sld1 Kuijsten.

 

Sie S3 (Operatiën)

De sectie belast met de planning van de operationele taken van het gehele bataljon, onder leiding van Majoor van der Heul, Kap Hosmus, Kap van den Berg, Kap Sellmeijer, Kap de Haan, Sm Beljaars, Smi Fontein, Sm Stegeman (tevens PC Batstaf), Smi Stip, Smi Jansen, Sm Scheepens, Kpl1 Pasteuning, Kpl1 Schats, Sld1 Simons, Sld1 van der Steen, en vele anderen.

 

Sie S4 (Logistiek)

De sectie belast met alle zaken betreffende logistiek, onder leiding van Kap Gubbels, samen met Elnt Schulte, Smi van de Kerkhove en Smi van der Vlies.

Tevens was deze sectie belast met de verwerving en beheer van de constructiematerialen voor het bataljon, het zogenaamde CVD, onder leiding van Smi van Logten, samen met Aooi Arts, Smi Schouwenaars en Smi Nijhof. En uiteraard de kpls/sldn: Kpl1 (maus) Ritzen, Sld1 Bosman, Sld1 Righarts, Kan1 Soumahu en Sld1 Tuerlings.

 

Sie S5 (Cimic)

De sectie belast met de Civiele en militaire samenwerking, deed veelvuldig zaken met diverse NGO’s. Onder leiding van Majoor Lagerwerf zorgde deze sectie voor het ‘binnenhalen’ van werkzaamheden voor het bataljon. overige leden: Maj Houdijk, Kap Renes, Kap Floor, Sld1 Schreij.

 

Sie S6 (Verbindingen)

De sectie belast met alle zaken die te maken hadden met verbindingen en IT, onder leiding van Kap Smit. Tevens de Sld1 Sentveld en Sld1 Schoep.

Terug naar Stafstafverzorgingscompagnie