Gemaakt met Apple

Ervaringen in de Landmacht! Live today, nobody promised you a tomorrow!

WELKOM

In juni 1992 werd de eerste stap gezet voor het formeren én gereed stellen van een transportdetachement ten behoeve van UNPROFOR in Bosnië Herzegovina (BiH). Door allerlei politieke problemen is dit detachement o.l.v. de toenmalige Majoor A.R. Bos niet verder dan het station 't Harde gekomen. Toen er in oktober  1992 eindelijk groen licht kwam, werd dit detachement uitgebouwd tot een transportbataljon, te weten 1(NL/BE) VN Tbat.

unprofordeel1-015


SAMENSTELLING
De samenstelling van dit bataljon was een Stafstafverzorgingscompagnie, 2 Nederlandse transportcompagnieën en één Belgische transportcompagnie. Één deel zat in Busovaca en de een deel in Santici Vitez, beide gelegen in de Lasva-vallei, in centraal Bosnië.

OPLEIDING
Naar de initiële start, heeft men middels een driedeling een rotatieschema opgezet waarbij in principe elke twee maanden ± 30% roteerde van het personeel. Rotatie T5, waarover deze site gaat, is in april 1993 in opleiding gegaan op het Centrum Voor Vredesmachten te Harskamp. Deze ijlings opgebouwde eenheid verzorgde de algehele opleiding voor uit te zenden eenheden naar BiH. Niet alleen het Nederlandse Transportbataljon maar ook het Nederlandse Verbindingsbataljon UNPROFOR werden hier opgeleid.

unprofordeel1-011


VERTREK
Na de opleiding zijn wij in juli 1993 via Schiphol naar Split gevlogen. Na aankomst in Split hebben wij een nacht doorgebracht in het overbekende Hotel Palace. De dag daarna zijn wij o.l.v. Elnt Voerman vertrokken richting BiH. Het avontuur kon beginnen....... 


1(NL/BE)VNTRANSPORTBATALJON
Ik wil met name aandacht vragen voor de site van de rotaties T2 tot en met T6 van het 1(NL/BE)VNTransportbataljon. Klik op: 1(NL/BE)VNTRANSPORTBATALJONOndanks het feit dat er bij het samenstellen van deze site grote zorgvuldigheid in acht is genomen, kunnen er géén rechten aan worden ontleend. De samensteller van deze site is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden. Overname van deze site is toegestaan mits de bron wordt vermeld.