Gemaakt met Apple

Ervaringen in de Landmacht! Live today, nobody promised you a tomorrow!

EINDEVALUATIE 2E KAMER OVER DE NEDERLANDSE BIJDRAGE AAN TASK FORCE FOX

In deze eindevaluatie wordt de Nederlandse bijdrage van de krijgsmacht aan de NAVO- troepenmacht ‘Task Force Fox’ (TFF) beschouwd, die van 26 juni tot 15 december 2002 in het kader van de NAVO-geleide operatie Amber Fox in Macedonièˆ was gestationeerd.

Eindevaluatie bijdrage Nederland aan TFF
Ondanks het feit dat er bij het samenstellen van deze site grote zorgvuldigheid in acht is genomen, kunnen er géén rechten aan worden ontleend. De samensteller van deze site is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden. Overname van deze site is toegestaan mits de bron wordt vermeld.