Gemaakt met Apple

Ervaringen in de Landmacht! Live today, nobody promised you a tomorrow!

SAMENSTELLING VAN HET 1(NL)GENIEHULPBATALJON KFOR-2

Het samenstellen van deze site vergt veel tijd. Daarnaast dien je ook over veel informatie, foto's en tekst te beschikken.
Uiteraard heb ik mijn recente ervaring van deze uitzending gebruikt voor deze site. Als belangrijkste bron heb ik ons herinneringsboek gebruikt. Dit boek is direct ná de uitzending beschikbaar gesteld aan eenieder die diende bij 1(NL)Geniehulpbataljon KFOR-2.

ststvzgcie008


De samensteller van dit boek is: Tweede Luitenant Verhoef, tijdens de uitzending was hij Officier Vastlegger, een functionaris belast met de archivering.
Uiteraard hebben alle militairen van 1(NL)Geniehulpbataljon KFOR-2, direct of indirect, meegewerkt aan de inhoud van dit boek.
Ondanks het feit dat er bij het samenstellen van deze site grote zorgvuldigheid in acht is genomen, kunnen er géén rechten aan worden ontleend. De samensteller van deze site is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden. Overname van deze site is toegestaan mits de bron wordt vermeld.