Gemaakt met Apple

Ervaringen in de Landmacht! Live today, nobody promised you a tomorrow!

SAMENSTELLING VAN 1(NL)GENIEHULPBATALJON KFOR-2

1(NL)Geniehulpbataljon KFOR-2 bestond uit 6 eenheden, te weten:ststvzgcie009


Ondanks het feit dat er bij het samenstellen van deze site grote zorgvuldigheid in acht is genomen, kunnen er géén rechten aan worden ontleend. De samensteller van deze site is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden. Overname van deze site is toegestaan mits de bron wordt vermeld.