Eindevaluatie 2e Kamer NL bijdrage TFF

In deze eindevaluatie wordt de Nederlandse bijdrage van de krijgsmacht aan de NAVO- troepenmacht ‘Task Force Fox’ (TFF) beschouwd, die van 26 juni tot 15 december 2002 in het kader van de NAVO-geleide operatie Amber Fox in Macedonië was gestationeerd.

Eindevaluatie bijdrage Nederland aan TFF

Hits: 3