Gemaakt op een Mac

Ervaringen in de Landmacht! Live today, nobody promised you a tomorrow!

ALGEMEEN

Naar aanleiding van mijn 1e uitzending in 1993 heb ik sinds 1994 een website waarop ik onder andere mijn ervaringen beschrijf die ik heb opgedaan tijdens mijn uitzendingen naar landen die vroeger behoorden tot de Republiek Joegoslavië.
Het betreft de volgende uitzendingen:

1993 1(NL/BE) VN Transportbataljon UNPROFOR, Bosnië Herzegovina
2000 1(NL) Geniehulpbataljon KFOR, Kosovo
2002 Task Force Fox, Macedonië


LAATSTE NIEUWS - Jubileumjaar 25 Jaar Transportbataljon!!
logo_jubileumjaar
In 2017 is het 25 jaar geleden (1992) dat het 1e Nederlands-Belgisch Transportbataljon in het kader van een missie van de Verenigde Naties – United Nations Protection Force (UNPROFOR) – is geformeerd en de eerste rotaties zijn vertrokken naar Voormalig Joegoslavië. Dit feit willen de diverse veteranen verenigingen en het Regiment B&T niet onopgemerkt voorbij laten gaan.
Om het jubileumjaar op te zetten en inhoud te geven hebben:
 • de Vereniging 1 (NL/BE) VN Transport Bataljon;
 • de Vereniging Veteranen 1 (NL/BE) VN TBat rotaties T 2 t/m T6;
 • de Veteranenvereniging Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen en
 • het Regiment B&T
 • de krachten gebundeld. Voor de overall organisatie van het Jubileumjaar is in onderling overleg een projectorganisatie opgezet. De projectmanager is Luitenant-kolonel bd Sjaak van Zon, zelf UNPROFOR veteraan. Per activiteit is een werkgroep verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering.

Binnenkort wordt op de diverse websites, facebook-pagina’s en in diverse bladen het programma gelanceerd. Zet in ieder geval zaterdag 14 oktober 2017 in uw agenda voor de grote reünie in Garderen-Stroe.

En kijk ook op: http://25jaartransportbataljon.org


VETERANENLOKET

Een uitzending doet iets met mensen, gelukkig meestal ten goede. Maar soms verandert het leven daarna ingrijpend. Wanneer je als gevolg van een militaire uitzending (blijvend) zorg nodig hebt, is het Veteranenloket er voor jou en natuurlijk ook voor jouw thuisfront. Hieronder vindt je toegang tot een breed aanbod aan materiële en immateriële hulp.

veteranenloket.nl

 • Acute hulp
 • In sommige situaties is het van groot belang dat je onmiddellijk hulp krijgt. Ook hier kan het Veteranenloket je helpen. Er staan altijd professionele...(klik hier)


 • Psychische hulp
 • Een missie kan ingrijpend zijn, ook vele jaren later nog. Soms ontstaan daardoor psychische klachten. Hieronder vindt je informatie over...(klik hier)

 • Materiële hulp
 • Als je een blijvende beperking hebt opgelopen en via een geneeskundig onderzoek komt vast te staan dat deze in verband staat met de uitvoering van...(klik hier)

 • Zorgtraject
 • Elke vorm van hulp start door contact op te nemen met het Veteranenloket. Dat kan een flinke stap zijn, maar is nooit tevergeefs. Wanneer je belt...(klik hier)

 • Gevolgen thuisfront
 • Oorlog kan littekens achterlaten, zowel lichamelijk als psychisch. Dat heeft niet alleen gevolgen voor veteranen, maar ook voor hun partners,...(klik hier)


Direct contact:
088 334 00 00

Per mail:
info@veteranenloket.nl

(Het Veteranenloket is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar)


Meer info over het veteranenloket
Nederlandse veteranen, oorlogs- en dienstslachtoffers en hun relaties hebben na hun diensttijd recht op optimale zorg en dienstverlening. Die krijgt u bij het Veteranenloket. Het Veteranenloket biedt toegang tot bestaande zorg en dienstverlening van het ministerie van Defensie, het Veteraneninstituut (Vi), het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV), het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) en het Veteranen Platform (VP) en maakt deze centraal bereikbaar via één website en telefoonnummer.

Het loket is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08:30 uur tot 17:00 uur. Voor een acute zorgvraag is het loket ook buiten kantooruren en in het weekend bereikbaar. U krijgt via het loket toegang tot zorg, hulp, materiële ondersteuning en alle nuttige informatie.

Veteranen in werkelijke dienst met een zorgvraag dienen gebruik te maken van de militaire geneeskundige zorg. Wanneer zij contact opnemen met het Veteranenloket, worden zij doorverwezen naar de zorgcoördinatoren binnen de operationele commando’s.

Bellen vanuit het buitenland
Het nummer 088 334 00 00 is ook bereikbaar vanuit buitenland. Echter, een aantal buitenlandse providers ondersteunt nog geen 088-nummers. Hierdoor lijkt het of het nummer van het Veteranenloket niet bestaat of niet bereikbaar is. Woont u in het buitenland en lukt het niet om te bellen naar 088 334 00 00? Belt u dan voor het Veteranenloket naar het nummer 0031 343 744178. U wordt via dit nummer doorgeschakeld naar 088 334 00 00.

Veteranenwet
Het nieuwe loket is een rechtstreeks gevolg van de Veteranenwet die in 2012 door zowel de Eerste als Tweede Kamer unaniem is aangenomen. In de toelichting op de Veteranenwet staat letterlijk het volgende: ‘Om de zorg voor veteranen te verbeteren en laagdrempelig te maken en de transparantie van de uitvoering van het veteranenbeleid te vergroten en te stroomlijnen, dient de minister één loket in te stellen.(…) Het loket dient 24 uur per dag bereikbaar te zijn en afhankelijk van de vraagstelling wordt de veteraan of zijn relatie vanuit het Veteranenloket doorgeleid naar de betreffende uitvoerende organisatie.’ Met het Veteranenbesluit uit 2014 zijn met name de zorg- en hulpverleningsaspecten, die met het loket samenhangen verder uitgewerkt.

www.veteraneninstituut.nl www.lzv-groep.nl www.abp.nl www.defensie.nl www.veteranenplatform.nl
NULDELIJNS ONDERSTEUNING VETERANEN REGIMENT BEVOORRADINGS- EN TRANSPORTTROEPEN

De Vereniging Veteranen Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen doet mee aan de pilot voor de Nuldelijnsondersteuning. Hiervoor is door het Veteranenplatform een werkorganisatie opgezet in samenwerking met alle bij hun aangesloten veteranenverenigingen. De pilot duurt voorlopig 3 jaar, waarna evaluatie zal volgen.

Voor onze vereniging is inmiddels een coördinator nuldelijnsondersteuning beschikbaar.

Coördinator VVRB&T:
S.C. (Saskia) Ubels (nuldelijnsondersteuning)
E-mail: scubels@xs4all.nl (tijdelijk adres ivm overzetten website, wordt uiteindelijk: nuldelijnszorg@veteranenbent.nl)
Telefoonnummer: 06-81724202

Klik hier hier voor meer informatie.


VERENIGING VETERANEN REGIMENT BEVOORRADINGS- EN TRANSPORTTROEPEN

De Vereniging LRC stamt uit 1975 en vormde een antwoord op de wens van Indië-veteranen om elkaar weer te ontmoeten. De afkorting LRC stond toen voor Landelijke ReünieCommissie Aan- en Afvoertroepen. Sinds de fusie van de Aan- en Afvoertroepen met de intendance per 1 januari 2000 zijn oud-militairen en militairen van dit nieuwe logistieke onderdeel van de landmacht de doelgroep.

De Vereniging LRC richt zich op het behartigen van de belangen van oud-militairen en actief dienenden bij dit legeronderdeel, en op het bevorderen van de onderlinge contacten door reünies, excursies en herdenkingen. Onder de 2500 LRC-leden zijn 2200 Indië-veteranen. De overigen zijn militairen die betrokken waren of zijn bij vredesmissies. De Aan- en Afvoertroepen hebben deelgenomen aan de politionele acties in Indonesië, de Korea-oorlog en de VN-missies in Cambodja, Libanon, Zaïre, Rwanda, voormalig Joegoslavië en Kosovo. In totaal zijn 118 AAT-ers bij deze acties gesneuveld, het merendeel in Indonesië.


VVRBT

De vereniging ging in 2009 een samenwerkingsverband aan met het Regiment B&T. Dit wordt van twee kanten gedragen. De algemene vergadering heeft dit principebesluit al genomen. Van zijde van het Regiment: Invulling geven aan een door de legerleiding opgelegd speerpunt om meer aandacht te besteden aan veteranenzorg.

Hiervoor zou er iets ontwikkeld moeten worden om deze veteranen ook een platform te geven. Aangezien het LRC dit platform kan bieden, is ook van zijde van het Regiment de wens uitgesproken om samen te gaan. Overigens blijft de vereniging los staan van het Regiment als zelfstandig geheel: Vereniging Veteranen Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen (Voorheen LRC AAT)
De vereniging is bereikbaar via: http://veteranenbent.nl en Facebook: https://www.facebook.com/veteranenbent.nl

VEILIGHEID
Gezien veiligheidsaspecten, mede in relatie tot de uitzendingen ISAF en UNMIS heb ik enkele verzoeken gekregen om personen onzichtbaar dan wel onherkenbaar te maken op mijn site.
Uiteraard heb ik alle begrip voor dit soort verzoeken, ondanks dat het jammer is voor de leesbaarheid van mijn site.
Mochten er meer collega's zijn die absoluut onherkenbaar willen zijn, gelieve dit via de mail door te geven. Ik zal deze wijzigingen DIRECT verwerken.


Ondanks het feit dat er bij het samenstellen van deze site grote zorgvuldigheid in acht is genomen, kunnen er géén rechten aan worden ontleend. De samensteller van deze site is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden. Overname van deze site is toegestaan mits de bron wordt vermeld.